تبلیغات
مهندسی کامپیوتر - چارت دروس کارشناسی سخت افزار

نوع مطلب :چارت دروس کارشناسی سخت افزار ،

نوشته شده توسط:مدیر

نام درس   -   تعداد واحد   -   پیشنیاز   -   همنیاز

دروس عمومی :

معارف اسلامی 2                           <>                   2 واحد

انقلاب اسلامی و ریشه های آن      <>                   2 واحد

تاریخ اسلام                                    <>                    2 واحد

متون اسلامی ( آموزش عربی )       <>                   2 واحد

تربیت بدنی 2                                  <>                   1 واحد

دروس پایه :

ریاضی عمومی                            <>                    3 واحد       <>   

فیزیک 2                                       <>                    3 واحد       <>     ریاضی عمومی

آز فیزیک 2                                    <>                    1 واحد       <>     فیزیک 2

معادلات دیفرانسیل                      <>                    3 واحد       <>    ریاضی عمومی

مبانی رایانه و برنامه سازی            <>                    3 واحد       <>    ریاضی عمومی

دروس اصلی :

برنامه سازی پیشرفته                   <>                    3 واحد     <>    ریاضی عمومی

ساختمانهای گسسته                   <>                    3 واحد     <>    ریاضی عمومی

زبانهای ماشین و اسمبلی             <>                    3 واحد     <>     برنامه سازی پیشرفته

ساختمان داده ها و الگوریتمها        <>                    3 واحد     <>    ساختمانهای گسسته

ریاضیات مهندسی                         <>                    3 واحد     <>    ریاضی عمومی

زبان تخصصی                                <>                     2 واحد 

 

نرم افزارهای کاربردی                    <>                     2 واحد 

دروس تخصصی اجباری :

الکترونیک دیجیتال                         <>                    3 واحد      <>     از نیمسال سوم

سیگنال و سیستمها                    <>                     3 واحد      <>     ریاضیات مهندسی

مهندسی نرم افزار                       <>                    3 واحد       <>     از نیمسال سوم

 

طراحی سیستمهای VLSI             <>                     3 واحد      <>     الکترونیک دیجیتال

پروژه                                            <>                     3 واحد      <>     از نیمسال چهارم

طراحی مدارهای واسطه              <>                     3 واحد      <>     الکترونیک دیجیتال

 

کارآموزی ( 1 )                              <>                     1 واحد     <>     از نیمسال دوم

کارآموزی ( 2 )                              <>                     2 واحد     <>      کارآموزی 1

شبکه های رایانه ایی 1                <>                      3 واحد      <>     از نیمسال سوم

شبکه های رایانه ایی 2                <>                      3 واحد      <>     شبکه های رایانه ایی 1

آز مدارهای واسطه                       <>                      1 واحد      <>     طراحی مدارهای واسطه

آز الکترونیک دیجیتال                      <>                      1 واحد      <>     الکترونیک دیجیتال

مجموع کل واحدهای فوق 70 واحد میباشد

                                                                                                        منبع : http://www.karshenasi.com