تبلیغات
مهندسی کامپیوتر - ساختمان داده

نوع مطلب :ساختمان داده ،

سر فصل درس ساختمان داده ها
 1. 1- تعریف ساختارهای خطی (Linear Structure) و غیر خطی (Non - Linear Structure)
 2. 2- رشته ها (String)، نحوه نمایش رشته ها
  1-2- عملیات روی رشته ها (تعیین رشته، مجاورسازی، جستجوی یک زیر رشته در داخل یک رشته دیگر، انتخاب زیر رشته ای از رشته دیگر، مقایسه رشته ها، حذف زیر رشته ای از داخل رشته، زیر رشته ای در داخل رشته دیگر، جایگزین کردن قسمتی از یک رشته با زیر رشته دیگر، تهیه کپی از روی یک رشته)
 1. 3- رکوردها
  - نحوه توصیف رکوردها
  - انجام عملیات روی رکوردها
  Sort، Search، حذف و اضافه
 2. 4- آرایه ها
  - نحوه نمایش آرایه های یک، دو ... n بعدی در حافظه کامپیوتر
  - نحوه محاسبه آدرس عنصری در آرایه های یک، دو ... n بعدی
  - انجام عملیات Search، Sort، حذف و درج در آرایه ها
  - محاسن، معایب و محدودیت های آرایه ها و کاربرد آنها
  - ماتریس
  - ماتریس خلوت، ماتریس پایین مثلثی، ماتریس بالا مثلثی و کار با آنها
 3. 5- پشته یا Stack
  1-5- تعریف داده ها و حافظه هایی از نوع Stack
  2-5- نحوه شبیه سازی Stack با استفاده از آرایه ها
  3-5- انجام عملیات درج (Insert)، یا Push و حذف (Delete) یا Pop و نوشتن الگوریتم آنها
  4-5- Stack و بیان الگوریتم آنها، برنامه سازی الگوریتم های مزبور در یک زبان برنامه سازی
  5-5- کاربردها:
         1-5-5- در فراخوان توابع
         2-5-5- در توابع بازگشتی (مانند تابع فاکتوریل، تعریف و محاسبه چند جمله ایهای بصورت بازگشتی، معکوس کردن(Reverse) رشته ها، محاسبه بزرگترین مقسوم علیه دو عدد، تابع هانوی (Hano's Function))
  - کاربرد Stack و تبدیل عبارات Infix به Suffix، نمایش عبارات ریاضی به صورت های Prefix، Infix، Suffix، الگوریتم های این تبدیلات
 4. 6- صف Queue
  - تعریف صف
  - شبیه سازی صف با استفاده از آرایه ها
  - الگوریتم های درج عنصری در صف و حذف عنصری از صف
  - کاربردهای صف
  - صف دایره ای (Circular Queue)
  - الگوریتم های درج و حذف در صف دایره ای
  - لیست پیوندی: امکان تعریف، نحوه نمایش، حذف و درج گره در ابتدا و انتها
  - لیست پیوندی دو طرفه: امکان تعریف، نحوه نمایش، حذف و درج گره
  - امکان تعریف لیست پیوندی حلقوی و نحوه درج حذف
  - ایجاد لیست پیوندی با سر لیست
 5. 7- درخت
  1-7- تعریف درخت در حالت کلی، روشهای مختلف نمایش درخت در حافظه
  2-7- درخت دودویی
  3-7- ویژگیهای درخت دودویی و روشهای مختلف نمایش آن در حافظه
  4-7- پیمایش های مختلف درخت دودویی
  5-7- تعاریف درختهای MaxTree، MinTree، Max Heap، Min Heap، ...
 6. 8- عملیات متداول درخت دودویی
  1-8- ایجاد درخت
  2-8- جستجوی نود (node) خاص
  3-8- حذف و درج درخت
  4-8- الگوریتم های مربوط و استفاده از Stack در اینگونه موارد
  5-8- تمرین برنامه سازی الگوریتم های بالا
 7. 9- کاربرد درخت دودویی
  1-9- جستجوی درخت دودویی (Binary Tree Search)
  2-9- مرتب کردن به روش درخت دودویی (Binary Tree Sort)
  3-9- تبدیل عبارات Infix به Suffix به کمک درخت دودویی
  - گراف، نکات و برخی تعاریف